Poesi Berlin Festival

la Geometria del teu cos

diria que és la meva

prò si me´l deixes apamar

tinc una mà que és peu de rei

Reinterpretación de la poesia de Meritxell Cucurella,
poeta catalana del grupo polipoetics para el Berlin Poesi festival
Meritxell Cucurella: www.deldesitx.com
music: mui